Στην επαναβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Τουρκίας στο επίπεδο "ΒΒΒ-", με σταθερές προοπτικές, ήτοι στην κατώτερη επενδυτική βαθμίδα, προχώρησε σήμερα ο οίκος Fitch.

Παράλληλα, η Fitch αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις της σχετικά με την πορεία της οικονομίας της Τουρκίας, επικαλούμενη επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης και ενδείξεις αποκλιμάκωσης της επενδυτικής και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Πλέον, ο οίκος εκτιμά ότι η οικονομία της γείτονος θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,5% το 2014, έναντι πρόβλεψης 3,2%, και με 3,2% το 2015 έναντι 3,8% που προέβλεπε έως τώρα.