Ανακοίνωση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της τράπεζας Eurobank εξέδωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

«Σε συνέχεια της ανακοίνωσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) των κεφαλαιακών αναγκών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την αναθεώρηση του νόμου 3864, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοινώνει ότι συναινεί στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Eurobank για την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης στο ποσό έως των 3 δισ ευρώ. Στο πλαίσιο του Νόμου του Ταμείου όπως τροποποιήθηκε και στην περίπτωση όπου η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπερβεί το 50%, το Ταμείο αναλαμβάνει α) να εισέλθει σε μια νέα συμφωνία-πλαίσιο σχέσεων με την Eurobank παρόμοια με αυτή των άλλων συστημικών τραπεζών και β) να μην πωλήσει τις μετοχές που κατέχει στην Eurobank για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου» αναφέρεται.

Η Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σχετικά με την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank δήλωσε:

«Το Ταμείο, συνεπές στο σκοπό του, στηρίζει την ενέργεια της Eurobank να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας και τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης».

 

TAGS