Γράφει η Αγγελική Κιλιντζόγλου

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι φέτος οι φορολογούμνοι κατά την συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων καθώς οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Ε1 κρύβει "παγίδες" που μπορεί να φέρουν πρόστιμα.

Για πρώτη φορά φέτος δεν θα διανεμηθεί το ειδικό βιβλιαράκι, αλλά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να το ¨κατεβάσουν¨ από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το βιβλιαράκι κρίνεται απαραίτητο για την ορθή συμπλήρωση καθώς το φετινό Ε1 έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη οι υπόχρεοι θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωσή τους, ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφωνίες με τα στοιχεία των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας, αφού, εάν οι φορολογούμενοι τα συμπληρώσουν με επιφύλαξη, μπαίνουν αυτομάτως στη λίστα των υποψηφίων προς έλεγχο.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν επίσης οι φορολογούμενοι και για τα προσυμπληρωμένα στοιχεία για μισθούς, τόκους και παρακρατούμενους φόρους, αλλά και για το πώς θα δηλώσουν τα εισοδήματα από κάθε πηγή, ώστε να κριθεί αν θα φορολογηθούν σαν μισθός, ενοίκιο ή έσοδα από ελεύθερα επαγγ'έλματα.

Συγκεριμένα ο κ. Θεοχάρης επισημαίνει στον πρόλογο του οδηγού ότι φέτος, για δεύτερη χρονιά, η ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική για κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος καθώς και για τους κατοίκους εξωτερικού. Η μοναδική εξαίρεση είναι οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τους κληρονόμους για λογαριασμό αποβιωσάντων.

Αντίθετα με τα προηγούμενα χρόνια, οι ημερομηνίες υποβολής θα τηρηθούν μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο νόμος με ημερομηνία έναρξης στις 20 Μαρτίου και λήξης στις 30 Ιουνίου 2014.

Για πρώτη φορά εισάγεται η καινοτομία της προ-συμπλήρωσης, αφού όλοι όσοι δίνουν βεβαιώσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και για εμπορικές συναλλαγές, υποχρεώθηκαν σε αποστολή στοιχείων που θα συμπληρώσουν τα εισοδήματα της κάθε δήλωσης.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων είναι προτιμότερο να απευθύνεστε για διορθώσεις στους φορείς που σας χορήγησαν την βεβαίωση. Με αυτόν τον τρόπο η συμφωνία είναι πλήρης και δεν υπάρχει κίνδυνος ελέγχου. Πέρσι, για πρώτη φορά, οδηγήθηκαν δηλώσεις προς έλεγχο από την Δ.Ο.Υ., με ειδική ειδοποίηση κατά την διάρκεια της υποβολής. Φέτος,η διαδικασία έχει αλλάξει, ώστε ο έλεγχος να γίνεται κεντρικά χωρίς ταλαιπωρία του πολίτη. Σε περίπτωση που η δήλωσή σας επιλεχθεί για έλεγχο εφαρμογή θα σας ενημερώνει κατά πόσον θα πρέπει να στείλετε ταχυδρομικά τα παραστατικά ή αν θα πρέπει να επισκεφθείτε την Δ.Ο.Υ. για να προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισμού του φόρου σας.

Επίσης, η υποβολή της δήλωσης, εφόσον δεν οδηγεί σε έλεγχο, προσδιορίζει άμεσα το καταβλητέο ποσό του φόρου και σας ενημερώνει για τις δόσεις και την ταυτότητα οφειλής με την οποία μπορείτε να τον καταβάλλετε στις τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά, αλλά έχετε την δυνατότητα να την εκτυπώσετε επί τόπου.

Πάντως ο κ. Θεοχάρης σημειώνει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης στην υποβολή της δήλωσης γιατί ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής, η καταβολή του φόρου σε τρείς δόσεις γίνεται στους ίδιους μήνες (Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο), αντίθετα πιθανή καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε εκπρόθεσμες υποβολές με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Επίσης, φορολογικά, καθιερώνονται τρεις κλίμακες φόρου εισοδήματος: α) κλίμακα για μισθωτούς συνταξιούχους, β) κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες και εμπορικές επιχειρήσεις και γ) κλίμακα για εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες.

Καταργήθηκε το αφορολόγητο ποσό και προβλέπεται πλέον μείωση φόρου μέχρι 2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 21.000 ευρώ.

Στις ιατρικές δαπάνες περιλαμβάνεται και η δαπάνη για αγορά φαρμάκων.

Επισημαίνεται ότι ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2013 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

Επίσης, οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από εσάς, ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Δηλώνονται οι τόκοι από το πρώτο ευρώ

Από το πρώτο ευρώ θα δηλωθούν φέτος τα ποσά των τόκων καταθέσεων στις φορολογικές δηλώσεις. 'Ετσι δεν θα ισχύσει το περσινό καθεστώς, με βάση το οποίο απαλλάσσονταν από την υποχρέωση αυτή όσοι φορολογούμενοι είχαν τόκους από καταθέσεις, έως 250 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι, οι τόκοι καταθέσεων φορολογούνται αυτοτελώς με παρακράτηση του φόρου 15% στην τράπεζα. Λαμβάνονται όμως υπόψη στον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, εφόσον το σύνολο του εισοδήματος υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Δεκτές οι αποδείξεις από χώρες της ΕΕ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη οι αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «μετρούν» και υπολογίζονται κανονικά για το ποσό της μείωσης του φόρου (2.100 ευρώ).

«Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, διευκρινίζεται ότι στις αποδείξεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και αυτές που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ.. Επομένως και οι αποδείξεις που προσκομίζει ο φορολογούμενος, προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου (άρθρο 16 ν.4172/2013), που προκύπτει από την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 και έχουν εκδοθεί στις παραπάνω χώρες, γίνονται αποδεκτές» ξεκαθαρίζεται στην εγκύκλιο.