Οριστικοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου η πώληση της PSJC, θυγατρικής στην Ουκρανία.

Αγοραστής είναι θυγατρική εταιρεία της Alfa Group Ρωσίας, η οποία επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη ουκρανο - ρωσική κρίση, καθώς και τα νέα οικονομικά δεδομένα που επικρατούν στην Ουκρανία ζήτησε να μειωθεί κατά 10% το αρχικό ποσό που είχε συμφωνηθεί. 

Το αντίτιμο της πώλησης της PJSC που είχε συμφωνηθεί στις 30 περασμένου Ιανουαρίου ήταν 225 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, έγινε αποδεκτό αίτημα για διευκολύνσεις σε ότι αφορά τον τρόπο και τον χρόνο αποπληρωμής.