«Η αναμενόμενη, πλέον, περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού δημοσίου χρέους, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Eurogroup της 26ης Νοεμβρίου 2012, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των δαπανών, για τόκους της γενικής κυβέρνησης στα επόμενα έτη και σε περαιτέρω περιορισμό της ανάγκης για επίτευξη μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων στη γενική κυβέρνηση (ΓΚ), που, με τα σημερινά δεδομένα, έχουν προσδιοριστεί στο 4,5% του ΑΕΠ από το 2016 και μετά» εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Bank.

«Με την αναμενόμενη επίτευξη ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από το 2015, με τις εισπράξεις από την επαναφορά των τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα με την άσκηση των warrants που εκδόθηκαν κατά την πρώτη αύξηση των μετοχικών κεφαλαίων των τραπεζών (ΑΜΚ), τον Μάιο 2013, και με τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις - που είναι απόλυτα αναγκαίο να προωθηθούν έγκαιρα κυρίως για την αξιοποίηση των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του δημόσιου τομέα (όπως το Ελληνικό), το χρέος της ΓΚ της χώρας μπορεί να μειωθεί σε επίπεδα κάτω του 100% του ΑΕΠ, από το 2022. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και με πρωτογενή πλεονάσματα κάτω του 4% του ΑΕΠ. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί, ασφαλώς, να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο με την υλοποίηση των αποφάσεων για την περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού δημοσίου χρέους» εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Bank.

«Από την άλλη πλευρά, η ελάφρυνση του χρέους δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μηχανισμός που μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές ανατροπής της προσπάθειας επίτευξης των πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία από το 2015 θα είναι πιο εφικτό να επιτευχθούν σε μια περίοδο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, όπως προαναφέρθηκε.

Το εκπληκτικό ήταν η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 1,6% του ΑΕΠ το 2013, όταν η οικονομία βρισκόταν ακόμη σε βαθειά ύφεση, με πτώση του ΑΕΠ κατά -3,85%. Η προσπάθεια να αποδοθεί αυτή η πτώση του ΑΕΠ στη δημιουργία του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι σε μεγάλο βαθμό αντίθετη με την πραγματικότητα. Θα μπορούσε μάλιστα να λεχθεί ότι η καλύτερη του αναμενομένου εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2013 σε όλους τους μήνες μετά το Μάιο του 2013 και η βελτίωση της πορείας είσπραξης των εσόδων μετά τον Αύγουστο του 2013 συνέβαλαν στη σημαντική βελτίωση του οικονομικού και του επενδυτικού κλίματος για την Ελλάδα και βοήθησαν στη σημαντική επιβράδυνση της πτώσης του ΑΕΠ στο 4ο 3μηνο 2013 και μάλιστα με πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης μόνο κατά -0,2% στο 3μηνο αυτό.

Με αυτά τα δεδομένα, στην πραγματικότητα η πτώση του ΑΕΠ το 2013 οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις από την κρίση στην Κύπρο, στην υπερβολική φορολόγηση των ακινήτων με ελάχιστη απόδοση σε έσοδα, στη σημαντική μείωση των εσόδων από τη ναυτιλία και στη μεγάλη πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης στα τρία πρώτα 3μηνα του 2013, όταν η καταναλωτική εμπιστοσύνη βρισκόταν ακόμη σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Επίσης, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η ανάκαμψη από το 2014 θα προέλθει από την ουσιαστική βελτίωση όλων των ανωτέρω παραγόντων και ιδιαίτερα από την αύξηση των επενδύσεων που εξαρτώνται από το κράτος και την ελαχιστοποίηση της πτώσης των επενδύσεων σε οικοδομές και, ασφαλώς, στη μεγάλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και στην αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Αυτή η ανάκαμψη θα συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των στόχων της δημοσιονομικής προσαρμογής, παρά την ήδη σε εξέλιξη διαδικασία μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων με μείωση των φόρων περιουσίας, του ΦΠΑ στην εστίαση και των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες» σημειώνουν, επίσης, οι αναλυτές της τράπεζας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο επικεφαλής οικονομικός αναλυτής της Alpha Bank, Μιχάλης Μασουράκης, σε διάλεξη του, την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), θα αναπτύξει το θέμα «Σε αναζήτηση του νέου αναπτυξιακού προτύπου".

TAGS