Μεγάλες αλλαγές περιλαμβάνει το σχέδιο αναμόρφωσης του πλαισίου για την πτώχευση των επιχειρήσεων το οποίο έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με την τρόικα.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ταχύτερες διαδικασίες για τη πτώχευση των επιχειρήσεων, θέσπιση του επαγγέλματος του «διαχειριστή πτώχευσης», η άσκηση του οποίου δεν θα περιορίζεται στους δικηγόρους, καθώς εργαλεία αναδιάρθρωσης του χρέους -τα οποία θα εφαρμόζονται εξωδικαστικά.

Στόχος του νέου κώδικα είναι, εκτός από την ταχύτητα, να μη λειτουργεί ως μέθοδος της διά παντός αποφυγής αποπληρωμής των οφειλών της επιχείρησης που χρωστά σε πιστωτές και προμηθευτές.

Σχετικά με τη θέσπιση του λεγόμενου «διαχειριστή πτώχευσης», η ιδιότητα αυτή δεν θα περιορίζεται αυστηρά σε δικηγόρους, όπως συμβαίνει σήμερα με τον ορισμό του συνδίκου, αλλά θα ασκείται και από άλλους επαγγελματίες, όπως οικονομολόγους, ορκωτούς λογιστές, εκτιμητές. Ανάλογη πρακτική ακολουθείται σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τρόικα έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να προσδιορίσει εργαλεία αναδιάρθρωσης του χρέους των επιχειρήσεων τα οποία θα μπορούν να εφαρμόζονται με εξωδικαστική διαδικασία. Ειδικά για την αναδιάρθρωση του χρέους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού μηχανισμού, όπου θα μπορούν να εφαρμόζονται προτυποποιημένες διαδικασίες. Το προσχέδιο του επικαιροποιημένου Μνημονίου προβλέπει ότι οι εξωδικαστικοί μηχανισμοί αναδιάρθρωσης του χρέους των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν υιοθετηθεί έως τον Ιούλιο του 2014.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα εξετάσει και ο υφιστάμενος νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ο λεγόμενος «νόμος Κατσέλη», καθώς από την 1η/1/2015 θα αλλάξει ριζικά το μοντέλο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους. Ως γνωστόν, ήδη η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θέσει σε διαβούλευση μέχρι τις 10 Απριλίου τον κώδικα δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, ενώ πριν από το Πάσχα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν οι λεγόμενες «εύλογες δαπάνες διαβίωσης». Οι όποιες αλλαγές στον «νόμο Κατσέλη» θα πρέπει επίσης να θεσπισθούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2014. Στην κατεύθυνση, εξάλλου, της πρόληψης της υπερχρέωσης, η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέχρι το καλοκαίρι σε ενημερωτικές εκστρατείες και σεμινάρια που θα απευθύνονται σε πολίτες και επιχειρήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του επικαιροποιημένου Μνημονίου, η κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει μέχρι τον Ιούνιο τον πτωχευτικό κώδικα έτσι ώστε να εντοπίσει τα σημεία στα οποία πρέπει να γίνουν αλλαγές και έως τον Οκτώβριο του 2014 να έχει προχωρήσει στη θέσπιση του νέου νόμου.