Το 2013 η Ελλάδα σημείωσε περαιτέρω πρόοδο ως προς την αποκατάσταση της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και η ελληνική οικονομία άρχισε να σταθεροποιείται το δεύτερο τρίμηνο του έτους, μετά από βαθιά και παρατεταμένη ύφεση, αναφέρει η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το προηγούμενο έτος.
 
«Οι εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που εφαρμόστηκαν το 2012, αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς, καθώς τα στοιχεία για τις καθαρές προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα είναι ενθαρρυντικά», σημειώνει η έκθεση, ενώ για τις τιμές αναφέρει ότι «ενώ άργησαν να ανταποκριθούν στην υποχώρηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, η διαδικασία μείωσής τους έχει ενισχυθεί το 2013 και αναμένεται να στηρίξει επίσης τη διαρκή βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας».

Όσον αφορά στη δημοσιονομική διαχείριση τονίζεται: «Μετά από τις εντατικότατες προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής το διάστημα 2010-2013, εκτιμάται ότι επιτεύχθηκε αξιόλογο πρωτογενές πλεόνασμα (με βάση τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής) το 2013. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο σε σχέση με τον στόχο του προγράμματος για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό σε όρους πρωτογενούς αποτελέσματος, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών».
 
Για το προσεχές διάστημα, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής προβλέπει άνοδο του λόγου του πρωτογενούς πλεονάσματος προς το ΑΕΠ, με στόχο το 1,5% το 2014, το 3,0% το 2015 και το 4,5% το 2016, σημειώνεται. «Παρά την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν πιο δυναμικά οι εναπομένουσες χρόνιες διαρθρωτικές δυσκαμψίες, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας», αναφέρει η έκθεση .

Όσον αφορά το μέλλον, το κρίσιμο ζητούμενο είναι η πολιτική δέσμευση για την απαραίτητη διεύρυνση και εμβάθυνση του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με την ΕΚΤ. «Συγκεκριμένα, πρέπει να ενταθούν οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας ενισχύθηκε από την ανακεφαλαιοποίηση το 2012-13. Ωστόσο, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των τραπεζών επιδεινώθηκε περαιτέρω, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υπερέβησαν το 30%», αναφέρει η έκθεση.