Σε εξέλιξη είναι η αρχική αποτίμηση της ζημιάς που έχει προκληθεί στο εργοστάσιο επαγγελματικών ψυγείων της Frigoglass στην περιοχή Γκουργκαόν (Gurgaon) της Ινδίας, όπου σημειώθηκε πυρκαγιά την Κυριακή 6 Απριλίου, όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. 

Η εταιρεία, επιβεβαιώνει ότι "όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που παρέστησαν στον τόπο της πυρκαγιάς είναι καλά και δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί". 

Η παραγωγική διαδικασία στο εργοστάσιο έχει διακοπεί προσωρινά. Στελέχη της εταιρείας βρίσκονται στο εργοστάσιο προκειμένου να διεξάγουν τους σχετικούς ελέγχους ασφάλειας και να επιβλέψουν τις απαραίτητες επισκευές. 

Η έναρξη της παραγωγής θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και αφού τεθούν σε εφαρμογή οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Παράλληλα, η εταιρεία εφαρμόζει σχέδια έκτακτης ανάγκης προκειμένου να εξασφαλίσει την εξυπηρέτηση των πελατών της από το υπόλοιπο παραγωγικό της δίκτυο. 

"Η Frigoglass διατηρεί ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία καλύπτουν τις υλικές ζημιές καθώς και τις επιπτώσεις από τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με διακεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες. Εστιάζουμε στην ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στη δραστηριότητα μας. Επιπλέον, παρέχουμε συνεχή ενημέρωση στους πελάτες μας" τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.