Οι οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε από "αρνητική" σε "θετική" την μακροπρόθεσμη προοπτική της Πορτογαλίας, σημειώνοντας την πρόοδο που κατέγραψε η χώρα στην μείωση του δημοσιονομικού της ελλείμματος. 

Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει επίσης στην ανακοίνωσή του ότι η πορτογαλική οικονομία ανακάμπτει, σημειώνει την αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων, την πρόσβαση του πορτογαλικού χρέους στις αγορές, ενώ αναθεωρεί τις προβλέψεις για την ανάπτυξη στο 1,3% του ΑΕΠ για το 2014 και στο 1,5% για το 2015, έναντι 0,5% και 1% αντίστοιχα. 

Η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας διατηρείται στο ΒΒ+.