Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών για την πώληση του πενταετούς ομολόγου.

Σε αυτήν τονίζει ότι «το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη σημερινή έκδοση ήταν έντονο, ευρείας βάσης και διαφοροποιημένο» ενώ σημειώνει το ΥΠΟΙΚ ότι προήλθε «κυρίως από επενδυτές της Ηπειρωτικής Ευρώπης και δευτερευόντως από επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και  άλλους διεθνείς επενδυτές».

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας άντλησε σήμερα 3 δισ. μέσω της κοινοπρακτικής διάθεσης ενός νέου 5-ετούς ομολόγου «αναφοράς» του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) με ημερομηνία λήξης τη 17η Απριλίου 2019 και επιτόκιο 4,75%. Τα ανωτέρω κεφάλαια αντλήθηκαν με απόδοση ύψους 4,95%.
 
Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη σημερινή έκδοση ήταν έντονο, ευρείας βάσης και διαφοροποιημένο. Η ζήτηση προήλθε από επενδυτές χωρίς μόχλευση και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (real money investors) και, συγκεκριμένα, κυρίως από επενδυτές της Ηπειρωτικής Ευρώπης και δευτερευόντως από επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και  άλλους διεθνείς επενδυτές.  Περίπου το 31% των ομολόγων διατέθηκαν στην Ευρώπη, εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ περίπου το 47% στο Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου το 15% στον υπόλοιπο κόσμο. Περίπου 7% της έκδοσης διατέθηκε σε επενδυτές στην Ελλάδα. Το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε ενδιαφέρον από διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες και άλλους επενδυτές. Οι διαχειριστές κεφαλαίων αποτέλεσαν περίπου το 49% του συνόλου των επενδυτών, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία περίπου το 4%, επενδυτές με μόχλευση ( hedge funds) περίπου το 33% και οι τράπεζες περίπου το 14%.
 
Το νέο ΟΕΔ αντιπροσωπεύει την πρώτη κοινοπρακτική άντληση κεφαλαίων της Ελλάδας από τις αγορές μακροπρόθεσμων ομολόγων μετά το Μάρτιο του 2010 και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα ανέκτησε πλέον πρόσβαση στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Επίσης, θέτει ένα μέσο σημείο 5-ετίας στην καμπύλη απόδοσης των ΟΕΔ το οποίο συμπληρώνει την υφιστάμενη καμπύλη απόδοσης των ΟΕΔ, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη ρευστότητα και καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση σε επενδυτές χωρίς μόχλευση και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.