Παράθυρο για μειωμένη σύνταξη των ασφαλισμένων σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, και τράπεζες με βάση τέσσερα κριτήρια δίνουν ανάσα σε χιλιάδες ασφαλισμένους κυρίως γυναίκες. 
 
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο τα παράθυρα για έξοδο στη σύνταξη με μπόνους έως και 3 χρόνια ασφάλισης είναι:
 
1. Ο χρόνος ανεργίας (200 ή 300 μέρες ανάλογα με το αν επιλέγονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν ως το 2010 ή από 1/1/2011 και μετά).
 
2. Ο χρόνος ασθένειας (200 ή 300 μέρες ανάλογα με το αν επιλέγονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν ως το 2010 ή από 1/1/2011 και μετά).
 
3. Η άδεια για τις μητέρες πριν και μετά τον τοκετό (119 μέρες για κάθε παιδί στο ΙΚΑ και πέντε μήνες στο Δημόσιο).
 
4. Η 6μηνη ειδική άδεια μητρότητας (150 μέρες) για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ, όπως και η άδεια των 9 μηνών για τις ασφαλισμένες στο Δημόσιο αλλά και για ορισμένες ΔΕΚΟ.
 
Όλοι οι παραπάνω χρόνοι είναι συντάξιμοι, δηλαδή προσμετρώνται και προστίθενται στα χρόνια ασφάλισης που έχουν οι ασφαλισμένοι από πραγματική εργασία.
 
Αναλυτικά παραδείγματα: 
 
1. Μητέρες με ανήλικο παιδί (ασφαλισμένος μέχρι το 1992)
Με 5.500 ένσημα και ανήλικο όσες κατοχύρωσαν δικαίωμα το 2010 μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη στα 55 και μειωμένη στα 50, για το 2011 πλήρη στα 57 και μειωμένη στα 52, το 2012 πλήρη στα 60 και μειωμένη στα 55 και το 2013-2014 πλήρη στα 67 και μειωμένη στα 62. 
 
2. Γυναίκες που συμπληρώνουν το 55ο ή το 60ο έτος με τουλάχιστον 4.500 ημέρες και ασφαλισμένες μέχρι το 1992 με κατοχύρωση το 2010 παίρνουν πλήρη στα 60 μειωμένη στα 55, το 2011 πλήρη στα 61 και μειωμένη στα 56. το 2012 πλήρη στα 62 και μειωμένη στα 57 και το 2013 και μετά πλήρη στα 67 και μειωμένη στα 62. 
 
3. Γυναίκες με 10.000 ημέρες ασφάλισης και ασφαλισμένες μέχρι το 1992. Όσες κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010 παίρνουν πλήρη στα 57 και μειωμένη στα 55, το 2011 πλήρη στα 58 και μειωμένη στα 56, το 2012 πλήρη στα 58,5 και μειωμένη στα 56,5 το 2013 πλήρη στα 62 και μειωμένη στα 60 και το 2014-2017 πλήρη στα 62 και μειωμένη από 60,5-61,5. 
 
4. Άνδρες και γυναίκες με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7,500 στα βαρέα (ασφαλισμένοι) πριν και μετά το 1992, έως το 2010 πλήρη στα 55 και μειωμένη στα 53, το 2011 πλήρη στα 55,9 μήνες και μειωμένη 53,9, το 2012 πλήρη στα 56,6 μήνες και μειωμένη 54,6, το 2013 60,9 μήνες και μειωμένη στα 58,9, το 2014 πλήρη στα 61,6 μήνες και μειωμένη στα 59,6 και το 2015 πλήρη στα 62 και μειωμένη στα 60. 
 
5. Άνδρες με 10.000 ημέρες ασφάλισης και ασφαλισμένοι μέχρι το 1992 έως το 2010 πλήρη στα 62 και μειωμένη στα 60, το 2011 πλήρη στα 63 και μειωμένη στα 60, το 2012 πλήρη στα 63,5 και μειωμένη στα 60 και το 2013-2014 πλήρη στα 67 και μειωμένη στα 62. 
 
6. Άνδρες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης έως 2012 πλήρη στα 65 μειωμένη στα 60 και από 1/1/2013 πλήρη στα 67 και μειωμένη στα 62.