Αυξήθηκαν κατά 15,5% οι αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά την περίοδο Ιανουαρίου-∆εκεμβρίου 2013,  σε σύγκριση µε αυτές της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου-∆εκεμβρίου 2012, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων (88,1%), παρουσίασαν την περίοδο Ιανουαρίου-∆εκεμβρίου 2013 αύξηση 13,9%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2012, ενώ τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν αύξηση 7,5%.

Σημαντική αύξηση των αφίξεων, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται, από τη Ρωσία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σερβία, την Πολωνία την Ιταλία και την Ολλανδία ενώ σημαντική μείωση των αφίξεων παρατηρείται, από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη Νορβηγία και την Κύπρο.

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των αφίξεων μη κατοίκων κατά χώρα προέλευσης, τη μεγαλύτερη συμμετοχή κατέχει η Γερµανία (12,7%) και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (10,3%), η Ρωσία (7,5%), η Γαλλία (6,4%), και η Ιταλία (5,4%). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, σηµαντική αύξηση των αφίξεων, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται από την Ασία με µεγάλη συµβολή αφίξεων από την Τουρκία και από την Αµερική µε µεγάλη συµβολή από τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Αναφορικά µε το µέσο µεταφοράς και το σταθµό εισόδου, κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, παρατηρείται ότι οι περισσότερες αφίξεις έγιναν αεροπορικώς και οδικώς. Όσον αφορά στις αφίξεις αεροπορικώς, το αεροδρόµιο των Αθηνών συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό κίνησης (14,9%) και ακολουθούν τα αεροδρόµια Ηρακλείου (13,5%) και της Ρόδου (9,9%).

Ο κύριος σταθµός εισόδου που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό κίνησης, οδικώς, είναι αυτός των Ευζώνων (10,6%).