Αυξημένα κατά 4% ήταν τα καθαρά κέρδη της Citigroup στο πρώτο τρίμηνο του έτους, παρά τη μείωση που καταγράφηκε στα έσοδα της αμερικανικής τράπεζας.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ αυξήθηκαν στα 4,15 δισ. δολάρια ή 1,30 δολ. ανά μετοχή, από 4 δισ. δολ. ή 1,29 δολ. ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημίες της Citi Holdings, στην οποία έχει ενταχθεί το χαρτοφυλάκιο των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας, συρρικνώθηκαν στα 292 εκατ. δολάρια από 798 εκατ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Στη βασική μονάδα της εταιρείας, γνωστή ως Citicorp, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 8%, ενώ πτώση 5% σημείωσαν και τα έσοδα.