H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 16η Απριλίου 2014.

Επίσης, ενέκρινε την εισαγωγή των 3.000.000 τεμαχίων Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, πενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4,75%, ISIN GR0114028534, εκδόσεως 17/4/2014 και ονομαστικής αξίας εκάστου 1.000 ευρώ. Ως ημερομηνία εισαγωγής ορίστηκε η 17η Απριλίου 2014.