«Ανάσα» στην αγορά διά χειρός Γιώργου Μαυραγάνη.

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι η περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα υποβάλλεται πλέον μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.