Ξεκινά η διαδικασία πώλησης του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν έως τις 5 Ιουνίου προθεσμία την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιοποίησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις και σύμβουλοι της διαδικασίας έχουν αναλάβει οι Morgan Stanley, Τράπεζα Πειραιώς, ΜΑΡΝΕΤ Α.Ε., HPC Hamburg Port Consulting GmbH, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Αλεξίου - Κοσμόπουλος Εταιρία Δικηγόρων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια άνω των 150 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία τριετία, και κατά την ίδια περίοδο να έχουν λειτουργήσει τουλάχιστον δύο τερματικούς σταθμούς, σε τουλάχιστον δύο χώρες, οι οποίοι εμφάνισαν:

(α) συνολική ετήσια κίνηση τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) TEU για όλους τους τερματικούς σταθμούς και τουλάχιστον ένα σταθμό εμπορευματοκιβωτίων με ετήσια κίνηση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) TEU και άνω, ή εναλλακτικά,

(β) συνολική ετήσια κίνηση τουλάχιστον 8 εκατομμυρίων τόνων χύδην φορτίου και τουλάχιστον ένα σταθμό χύδην φορτίου με ετήσια κίνηση 4 εκατομμυρίων τόνων και άνω, ή, εναλλακτικά,

(γ) τουλάχιστον ένα σταθμό πολλαπλών χρήσεων με ετήσια κίνηση 5 εκατομμυρίων τόνων μη-μοναδοποιημένου/γενικού φορτίου και άνω.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα διευκρινίσεων επί τις διαδικασίας έως τις 26 Μαΐου.

Πάντως θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού έρχεται τέσσερις ημέρες μετά τηνανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ ότι «απαιτείται περαιτέρω ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και πολιτικών κομμάτων, πριν την έναρξη του διαγωνισμού αξιοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε».