Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διάθεσης βεβαιώσεων, στόχος της οποίας είναι η κεντρική διάθεση του συνόλου των βεβαιώσεων που δικαιούνται τα στελέχη και το συνταξιοδοτούμενο προσωπικό του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Με τον τρόπο αυτό και οι δικαιούχοι θα διευκολύνονται στην παραλαβή των βεβαιώσεων και θα εξοικονομηθούν πόροι για να κατευθυνθούν σε άλλες ανάγκες.
Στο εξής ο κάθε δικαιούχος θα έχει πρόσβαση μέσω κωδικού στις βεβαιώσεις που επιθυμεί από τον προσωπικό του υπολογιστή.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στην παρούσα έκδοση του πληροφοριακού συστήματος, είναι διαθέσιμες:

α. Οι βεβαιώσεις αποδοχών, οικονομικού έτους 2014 (χρήση έτους 2013), για το εν ενεργεία και συνταξιοδοτούμενο προσωπικό που μισθοδοτήθηκε από τον Οικονομικό Λογιστικό Κέντρο του Στρατού (ΟΛ.ΚΕ.Σ.),

β. Οι βεβαιώσεις οικονομικής ενίσχυσης, οικονομικού έτους 2014 (χρήση έτους 2013), για τους μερισματούχους του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ),

γ. Τα αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας, του εν ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, που μισθοδοτείται από το Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο του Στρατού (ΟΛ.ΚΕ.Σ.)

Σύντομα, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, θα είναι διαθέσιμες και οι ετήσιες βεβαιώσεις βιβλιαρίων υγείας, αρμοδιότητας της διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΥΓ).

Το λογισμικό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το Κέντρο Πληροφορικής Υποστήριξης Ελληνικού Στρατού (ΚΕΠΥΕΣ), σε υλοποίηση επιχειρησιακών απαιτήσεων των ΟΛΚΕΣ και ΕΚΟΕΜΣ.