Οι προβλέψεις έναντι επισφαλών δανείων, ύψους δεκάδων δισεκ. ευρώ , που έχουν ενσωματώσει οι τράπεζες της Ευρωζώνης στους ισολογισμούς του 2013 μπορεί να έχουν μειώσει σημαντικά την πιθανότητα αποτυχίας τους στις ασκήσεις αντοχής (stress tests) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) τους επόμενους μήνες, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς. 

Οι 20 μεγαλύτερες εισηγμένες τράπεζες της Ευρωζώνης, που θα μετάσχουν στις ασκήσεις αντοχής, σχημάτισαν το 2013 προβλέψεις για επισφαλή δάνεια ύψους 71,5 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με την ανάλυση των ισολογισμών τους από το Ρόιτερς. Πολλές από αυτές τις τράπεζες, επίσης, αύξησαν την κεφαλαιακή τους θέση με την άντληση μετρητών και τη διακράτηση κερδών τους. Εάν ήταν αντίστοιχη η εξέλιξη στο σύνολο των 128 πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στα stress tests της ΕΚΤ, αυτό μπορεί να σήμαινε ότι καμία τράπεζα δεν θα αποτύχει ή δεν θα αναγκασθεί να αντλήσει μεγάλα ποσά νέων κεφαλαίων, σημειώνει το δημοσίευμα. 

Αν και ορισμένοι αναλυτές έχουν δηλώσει, ότι αν οι έλεγχοι της ΕΚΤ δεν οδηγήσουν στο κλείσιμο κάποιας τράπεζας της Ευρωζώνης μπορεί να υπονομευθεί πάλι η αξιοπιστία της άσκησης, πολλοί αναλυτές θεωρούν πιο σημαντικό ότι ο εξονυχιστικός έλεγχος της ΕΚΤ θα δημιουργήσει ένα ισχυρότερο τραπεζικό σύστημα - κάτι που τα στοιχεία δείχνουν ότι ήδη συμβαίνει. 

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος μίας ευρωπαϊκής εποπτικής Αρχής δήλωσε στο Ρόιτερς ότι αυτός και οι ομόλογοί του δεν θα ανησυχούσαν, εάν ο έλεγχος της ΕΚΤ δεν εξαναγκάσει σε διορθωτική δράση μεγάλων τραπεζών. Ωστόσο, αρκετοί εμπειρογνώμονες, τόνισαν με έμφαση ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εκπλήξεις και προβλήματα. Αξιωματούχος που είχε εμπλακεί στις ασκήσεις αντοχής δήλωσε ότι οι υψηλές προβλέψεις για επισφάλειες δανείων που έχουν σχηματίσει οι τράπεζες δεν σημαίνουν ότι έχουν αφήσει πίσω τις δυσκολίες. Ένας δείκτης αυτών (των δυσκολιών) είναι οι προβλέψεις που δεν έχουν γίνει ακόμη για επισφαλή δάνεια ως ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. 

Από την ανάλυση των ισολογισμών που έκανε το Ρόιτερ, προκύπτει ότι τα μη καλυμμένα από προβλέψεις δάνεια σε καθυστέρηση ανέρχονταν στο ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου των 20 τραπεζών. Στην περίπτωση, ωστόσο, τριών τραπεζών, το ύψος των δανείων αυτών ήταν υψηλότερο από το συνολικό μετοχικό κεφάλαιό τους. Ο λόγος κεφαλαίων (core tier 1 ratio), που αποτελεί ένα βασικό μέτρο της οικονομικής ευρωστίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, αυξήθηκε στο 11,85% κατά μέσο όρο στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου στις 20 τράπεζες από 10,77% πριν από ένα έτος. Χρησιμοποιώντας ένα ελαφρά διαφορετικό μέτρο, η ΕΚΤ απαιτεί από τις τράπεζες να έχουν λόγο κεφαλαίων τουλάχιστον 8%.