Την προσφορά που κατατέθηκε από Ομάδα Θεσμικών Επενδυτών (Επενδυτές) στην οποία περιλαμβάνονται οι Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie, και Brookfield, ενέκρινε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), εν όψει της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΤΧΣ, οι Επενδυτές συμφώνησαν να συνάψουν με την Eurobank «Συμφωνία Θεσμικού Επενδυτή» και παράλληλα δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εγγραφής των νέων μετοχών με συνολικό ποσό ύψους €1,332 εκατ. ευρώ (το οποίο αντιπροσωπεύει το 47% της ΑΜΚ) στην τιμή των €0,30 ανά προσφερόμενη μετοχή.

Το υπόλοιπο ποσό της ΑΜΚ, όπως ορίστηκε στις 12 Απριλίου 2014 από τη Γενική Συνέλευση της Eurobank, θα καλυφθεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για θεσµικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος και µε δηµόσια προσφορά στην Ελλάδα. 

Η Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δήλωσε:

«Σήμερα ολοκληρώνεται επιτυχώς το πρώτο στάδιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank με τη δεσμευτική προσφορά ομάδας έμπειρων και διεθνώς αναγνωρισμένων Θεσμικών Επενδυτών. Προσδοκούμε στην πλήρη κάλυψη της ΑΜΚ με ιδιωτικά κεφάλαια στην τελική τιμή που θα προσδιοριστεί από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Το συνεχιζόμενο ισχυρό ενδιαφέρον ποιοτικών επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες καταδεικνύει τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.»