Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Φεβρουαρίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2013, σημείωσε μείωση 0,5%, έναντι αύξησης 2,2%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2013 προς το 2012, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών τον Φεβρουάριο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2014, σημείωσε αύξηση 0,3%, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2013.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2013 - Φεβρουαρίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013, παρουσίασε αύξηση 1,3%, έναντι μείωσης 0,7%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του Φεβρουαρίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2013, σημείωσε μείωση 3,4%, έναντι αύξησης 1,1%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2013 προς το 2012.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών τον Φεβρουάριο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2014, παρέμεινε αμετάβλητος, έναντι αύξησης 0,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2013.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2013 - Φεβρουαρίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013, παρουσίασε μείωση 1,3%, έναντι αύξησης 1,6%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.