Σταθεροποίηση του ΑΕΠ το 2014 στα περυσινά επίπεδα, πιθανή επιστροφή στην ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας στο 26% και αύξηση των επενδύσεων «βλέπει» η νέα έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την ελληνική οικονομία. Τονίζει παράλληλα ότι είναι κρίσιμο να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η ύφεση της ελληνικής οικονομίας στο δ' τρίμηνο του 2013 επιβραδύνθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο 2,3%, από 3,2% στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και 5,2% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Πρόκειται για τη χαμηλότερη πτώση του ΑΕΠ από την εκκίνηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής στα μέσα του 2010, υπογραμμίζεται. Έτσι συνολικά η πτώση του ΑΕΠ στο σύνολο του προηγούμενου έτους, διαμορφώθηκε στο 3,9%, από 7,0% το 2012, σύμφωνα με τα πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών.

Σε ότι αφορά την ανεργία το ΙΟΒΕ προβλέπει ότι αναμένεται υποχώρησή της το τρέχον έτος, για πρώτη φορά από το 2008. Αυτή η εξέλιξη θα προέλθει από την αναθέρμανση της παραγωγικής δραστηριότητας και διευκολύνεται από τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας την τελευταία διετία, στις οποίες προστέθηκαν πρόσφατα όσες αποφασίστηκαν από τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα (πχ. μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%).

Το ΙΟΒΕ εκτιμά ακόμη πως η υλοποίηση των αποφάσεων από τις πρόσφατες συζητήσεις με την τρόικα, σε συνδυασμό με τις προσεχείς εξελίξεις στο θέμα της εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους, κατόπιν της ανακοίνωσης των ικανοποιητικών δημοσιονομικών επιδόσεων για το προηγούμενο έτος και της επιστροφής της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, διαμορφώνουν ως επί το πλείστον τις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις στη συνέχεια του 2014.

«Ο τρέχων εκλογικός κύκλος δημιουργεί αβεβαιότητα και έχει οδηγήσει σε αναμονή επιχειρήσεις και νοικοκυριά για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων, παρόλο που αφορά αυτή τη φορά εθνικές εκλογές», σημειώνεται στη μελέτη.

Όσον αφορά στο εάν θα ληφθούν φέτος νέα μέτρα, το ΙΟΒΕ διαπιστώνει ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2013 ήταν καλύτερο του αναμενόμενου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, και κατά πάσα πιθανότητα αποσείει τη λήψη πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων για το τρέχον έτος. Ωστόσο, όπως παρατηρείται στην έκθεση, δημοσιονομικές παρεμβάσεις που είχαν αποφασιστεί στην προηγούμενη αξιολόγηση του προγράμματος θα εφαρμοστούν, με αρνητικές επιδράσεις κυρίως στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, ένας από τους παράγοντες που θα καθορίσουν το εάν και πόσο θα αυξηθεί φέτος το ΑΕΠ της είναι η δραστηριότητα του τουριστικού κλάδου, που έχει διαχρονικά υψηλή βαρύτητα στο εγχώριο προϊόν. 

Επιπλέον, από τις αρχές του δεύτερου τριμήνου η εποχική απασχόληση σε τουριστικές επιχειρήσεις θα αυξηθεί, καθώς η περυσινή αβεβαιότητα για την αύξηση του διεθνούς τουρισμού και κυρίως για την έντασή της έχει καμφθεί, με τις φετινές προοπτικές για τη διεθνή τουριστική κίνηση να είναι καλύτερες των περυσινών. Η απασχόληση θα τονωθεί στο τρέχον εξάμηνο από τα υλοποιούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ για ανέργους. Στον αντίποδα, ανασχετικά στην άνοδο της απασχόλησης θα επενεργήσει η συνέχιση της αναδιάρθρωσης της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα και τις αναμενόμενες εξελίξεις στο πολιτικοοικονομικό πεδίο, το Ίδρυμα προβλέπει νέες πιέσεις στα εισοδήματα εργαζομένων και συνταξιούχων από τα ειλημμένα πέρυσι για το τρέχον έτος δημοσιονομικά μέτρα, αρκετά μικρότερης όμως έντασης από ότι το 2013.

Ως αποτέλεσμα, η ιδιωτική κατανάλωση θα περιοριστεί φέτος σε μικρό βαθμό, κατά 1,5-2,0%, σε αντίθεση με την περυσινή συρρίκνωσή της κατά 6,0%.

Παράλληλα, σε ανοδική τροχιά εκτιμάται ότι θα παραμείνουν το 2014 οι εξαγωγές. Σε αντίθεση, όμως, με πέρυσι, η αύξησή τους θα προέλθει κυρίως - αν όχι αποκλειστικά - από την αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών, μέσω του μεγαλύτερου διεθνούς τουριστικού ρεύματος και της ενίσχυσης των μεταφορικών δραστηριοτήτων.  Η άνοδός τους αναμένεται να ανέλθει στο 3-4%.

Σχετικά με την έκδοση ομολόγου μεσοπρόθεσμης διάρκειας από το ελληνικό δημόσιο, με ικανοποιητικό επιτόκιο, το ΙΟΒΕ εκτιμά πως ενθαρρύνει και διευκολύνει παρόμοιες πρωτοβουλίες από το τραπεζικό σύστημα, προκειμένου αυτό να βελτιώσει δραστικά τη ρευστότητά του και να διευρύνει τις χορηγήσεις του, με όρους βιώσιμους για τις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση στον ΙΟΒΕ δίνεται στην πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, όπως επισήμανε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος Βέττας. Στις προϋποθέσεις υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, όπως ανέφερε ο κ. Βέττας, περιλαμβάνονται οι ρήξεις με ομάδες συμφερόντων, η δημιουργία ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών συναινέσεων και η εξειδικευμένη γνώση των επιμέρους προβλημάτων.

Στις θετικές εξελίξεις στο τελευταίο τρίμηνο αναφορικά με την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, συγκαταλέγονται το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, νωρίτερα του αναμενόμενου, η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, οι αλλαγές στην πράξη και όχι «στα χαρτιά» και η μη λήψη πρόσθετων μέτρων το 2014.

TAGS