Δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» η οδηγία του υπουργείου Οικονομικών προς τις εφορίες, να επιστρέφουν στους οδηγούς τις πινακίδες των οχημάτων ζητώντας το ποσό των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους υπόλοιπους μήνες της χρονιάς.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ου υπέγραψε ο γ.γ. Εσόδων Χ. Θεοχάρης, η διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στο ΦΕΚ δηλαδή από τις 14/04.

Όπως αναφέρει το κείμενο της εγκυκλίου:

«Κοινοποιούμε τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες ρυθμίστηκε η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, για το έτος 2014, οχημάτων ευρισκομένων σε κατάσταση ακινησίας σε περίπτωση άρσης της ακινησίας εντός του έτους αυτού (2014), αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους (31-12-2014), συμπεριλαμβανομένου του μήνα της άρσης της ακινησίας και πριν από την άρση αυτής, για άμεση εφαρμογή από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ (14-4-2014)».

 Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο