Λίγο μετά τις 19:00 άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή στο TAXISnet για την υποβολή αιτήσεων παροχής του κοινωνικού μερίσματος, όπως ενημέρωσε ο Γ.Γ. Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, μέσω Twitter.

Η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι φορολογούμενοι για την πρόσβαση στο TAXISnet (www.gsis.gr) και ολοκληρώνεται με τη δήλωση στοιχείων όπως η οικογενειακή κατάσταση, ο ΑΜΚΑ, το έτος γέννησης, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας του αιτούντος, καθώς και ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή του μερίσματος. 

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα διαπιστώσει εάν η αίτηση πληροί τα σχετικά κριτήρια καταβολής του επιδόματος.

Στη συνέχεια, θα προχωρήσει στη συνέχεια στην πίστωση του ποσού του επιδόματος στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί. 

Οι πρώτες πιστώσεις αναμένεται να γίνουν το αργότερο έως τις 10 Μαΐου.

Πατήστε ΕΔΩ για την εφαρμογή