Το κλείσιμο των αυτοκινητοβιομηχανιών της Αυστραλίας θα έχει ως επακόλουθο την απώλεια σχεδόν 200.000 θέσεων εργασίας και τη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 29 δισεκατομμύρια δολάρια.
 
Στην πιο πάνω απαισιόδοξη πρόβλεψη αναφέρεται η έκθεση του Εθνικού Ινστιτούτου Οικονομίας και Βιομηχανικής Έρευνας, σημειώνοντας ότι οι συνέπειες δεν θα περιοριστούν στις περιοχές και πόλεις της Βικτώριας και της Νότιας Αυστραλίας όπου λειτουργούσαν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά θα επεκταθούν και σε ολόκληρο τον κατασκευαστικό τομέα.
 
Τη μεγαλύτερη ζημιά θα την υποστεί η Βικτώρια, όταν μετά τρία χρόνια οι Ford, Holden και Toyota θα κλείσουν τα εργοστάσιά τους και θα ακολουθήσει η Νότια Αυστραλία.
 
Η μελέτη του Ινστιτούτου υπολογίζει ότι πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας θα χαθούν στην αυτοκινητοβιομηχανία και στον γενικότερο κατασκευαστικό τομέα μόνο στη Βικτώρια, και άλλες 24.000 θέσεις στη Νότια Αυστραλία.