Η ιταλική υπηρεσία είσπραξης φόρων αρχίζει από σήμερα να ελέγχει όλες τις δαπάνες των πολιτών που ξεπερνούν τις 3.600 ευρώ. 

Σε περίπτωση που οι αγορές αυτές δεν δικαιολογείται από το δηλωθέν εισόδημα, θα ζητείται από τους φορολογούμενους να προσφέρουν επαρκείς και πειστικές εξηγήσεις για το πώς απέκτησαν το χρηματικό ποσό για τη δαπάνη. 

Οι έμποροι οι οποίοι πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες αξίας από 3.600 ευρώ και πάνω οφείλουν να πληροφορούν άμεσα την υπηρεσία είσπραξης φόρων, η οποία θα έχει δικαίωμα να ξεκινά τους σχετικούς ελέγχους. 

Με τον τρόπο αυτό, υπογραμμίζει ο ιταλικός Τύπος, θα δημιουργηθεί μια τεράστια τράπεζα δεδομένων που θα αφορά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους πολίτες, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια φοροδιαφυγής. 

Ένα πρώτο όριο που είχε τεθεί από το ιταλικό υπουργείο οικονομικών για την πραγματοποίηση αναλυτικών ελέγχων, αφορούσε τις αγορές που ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ. 

Στην συνέχεια, όμως αποφασίσθηκε ότι έπρεπε να επιλεγεί ένα σαφώς χαμηλότερο όριο, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική οικονομική ευρωστία του κάθε πολίτη.