Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την τελευταία Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο στο Στρασβούργο, η έκθεση της ευρωβουλευτού της Ν.Δ. κας Ρόδης Κράτσα σχετικά με την πρόταση Κανονισμού για τα «Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια» (Ε.Μ.Ε.Κ).

Στόχος είναι η αξιοποίηση των ρευστών διαθεσίμων ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών που σήμερα αναζητούν νέους μηχανισμούς για τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε επενδύσεις και ασφαλείς μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Το νέο αυτό επενδυτικό πλαίσιο αναμένεται να προσφέρει εναλλακτικές προοπτικές για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων εκτός του τραπεζικού δανεισμού, που σήμερα αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας. οι οποίες σύμφωνα με εκτιμήσεις θ' απαιτήσουν 1,5 έως 2 τρις ευρώ στην Ε.Ε έως το 2020. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι ασφαλιστές, τα αμοιβαία κεφάλαια και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία διακατέχουν πάνω από 80 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, λείπει όμως ένας μηχανισμός συγκέντρωσης κεφαλαίων, προσφέροντας κίνητρα και ασφάλεια σε όλες τις κατηγορίες επενδυτών. Η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να ξεφύγει από τη μεγάλη εξάρτηση των τραπεζών. Στις ΗΠΑ και άλλες περιοχές τα έχουν καταφέρει», δήλωσε η εισηγήτρια κα Κράτσα.

Οι επιλέξιμες επενδύσεις αφορούν έργα υποδομής σε καίριους τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και η εκπαίδευση, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έκθεση Κράτσα επεξεργάστηκε και τροποποίησε τους κανόνες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστώντας το νέο αυτό επενδυτικό σχήμα πιο ελκυστικό, αποδοτικό κι ευέλικτο, διασφαλίζοντας παράλληλα την επαρκή διαφάνεια και πληροφόρηση των επενδυτών.

Για τη χώρα μας, με δεδομένες της σημερινές προκλήσεις της προσέλκυσης επενδύσεων, ανάδειξης και στήριξης των επιχειρήσεων και της μάχης απέναντι στην ανεργία, η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη.

«Στον τραπεζικό τομέα διαπιστώνεται κενό 70 δις ευρώ μεταξύ των χορηγήσεων και των καταθέσεων, ενώ ο μη εξυπηρετούμενος δανεισμός 26 εισηγμένων εταιρειών στο ελληνικό χρηματιστήριο ανέρχεται σε 2,7 δις ευρώ» σημειώνει η ευρωβουλευτής, γεγονός που αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία ενός νέου τέτοιου εργαλείου τόσο από άποψη ρευστότητας όσο και εξωστρέφειας με δεδομένο επίσης τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό λοιπόν να προωθήσουμε τις απαραίτητες νομοθετικές και θεσμικές προσαρμογές ώστε να ενθαρρύνουμε και να αξιοποιήσουμε, σε εθνικό επίπεδο αυτά τα καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης προς όφελος της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας» καταλήγει η ευρωβουλευτής κα Κράτσα.