Η Boeing Co ανακοίνωσε ότι τα κέρδη α΄ τριμήνου υποχώρησαν καθώς το κόστος που αφορά τις αλλαγές στα σχέδια συνταξιοδότησης επισκίασε τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για αεροσκάφη.

Η τελευταία περίοδος περιελάμβανε και χρεώσεις ύψους 330 εκατ. δολαρίων που συνδέονται με τα σχέδια της εταιρείας να μεταφέρει τα σχέδια συνταξιοδότησης των περισσότερων εργαζομένων της, από τα παραδοσιακά προγράμματα συνταξιοδότησης.

Ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός αμερικανικών εταιρειών έχουν αλλάξει τις παραδοσιακές συντάξεις με προγράμματα 401 (k), μετατοπίζοντας αποτελεσματικά το ρίσκο από την μεταβλητότητα των αγορών για τους εργαζόμενους και μειώνοντας το μακροπρόθεσμο κόστος. Η αντίστοιχη περίοδος του προηγουμένου έτους περιελάμβανε ένα έκτακτο φορολογικό πλεονέκτημα.

Η εταιρεία αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή του έτους στα 7,15-7,35 δολάρια από την προηγούμενη εκτίμηση για 7-7,20 δολάρια, προκειμένου να αποτυπώσει έναν φορολογικό διακανονισμό. Διατήρησε επίσης τις εκτιμήσεις για τα έσοδα.

TAGS