Το κόστος ζωής στην Αυστραλία παρουσίασε αύξηση 0.6% στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου και ήταν χαμηλότερο του αναμενόμενου. 

Σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός ανέρχεται στο 2.9% ποσοστό που θεωρείται «αποδεκτό» από την Κεντρική Τράπεζα με αποτέλεσμα να θεωρείται βέβαιο ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα στο ιστορικά χαμηλό 2.5% 

Η συγκράτηση του πληθωρισμού πάντως είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάσει πτωτικές τάσεις η αξία του δολαρίου Αυστραλίας που έπεσε κάτω από τα 93 σεντς του αμερικανικού νομίσματος.