Την έκδοση κοινού ομόλογου προγραμματίζει η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της μακροχρόνιας ρευστότητάς της, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η τράπεζα προγραμματίζει την έκδοση κοινού ομόλογου μέσω της θυγατρικής της, NBG Finance plc, πενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου για ονομαστικό πόσο ύψους έως 750 εκατ. ευρώ. 

Το ομόλογο θα διατεθεί στη διεθνή αγορά (Reg S) και το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αυθημερόν. Συντονιστές της έκδοσης θα είναι οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley.