Την επέκταση του Data Center (Κέντρου Δεδομένων) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Mediterranean Nautilus, στη Μεταμόρφωση ολοκλήρωσε η Space Hellas.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νέο Data Center, έχει εμβαδόν 370 τ.μ περίπου, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 1.350.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

Το έργο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρότυπο TIA-942 για τα Data Centers και περιλαμβάνει την πλήρη διαμόρφωση του χώρου, όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη, καθώς και την υποχρέωση υποστήριξης ενός έτους.