Τη δράση τους για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων συνεχίζουν οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες καπνού στην Ελλάδα, η Παπαστράτος, η British American Tobacco Hellas, η Japan Tobacco International και η Imperial Tobacco Hellas με κεντρικό σύνθημα «Όχι στα παράνομα τσιγάρα και τον παράνομο χύμα καπνό».

Στο πλαίσιο αυτό, οι τέσσερις εταιρείες ανακοίνωσαν νέα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε όλη τη χώρα. Με καταχωρήσεις στον Τύπο, ραδιοφωνικά μηνύματα και διανομή ενημερωτικών εντύπων στις μεγαλύτερες πόλεις, η εκστρατεία εξηγεί τις επιπτώσεις που έχει το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού για τους πολίτες και τους καλεί να λένε ΟΧΙ κάθε φορά που κάποιος τους προτείνει στον δρόμο «μια πιο φθηνή, έξυπνη λύση» και να εμπιστεύονται τα νόμιμα σημεία πώλησης.

Για τους σκοπούς της εκστρατείας δημιουργήθηκε ο ιστότοπος www.oxistaparanomatsigara.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να βρουν πληροφορίες για το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων. Η δημιουργία του ιστότοπου έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς μία από τις βασικές αιτίες του παράνομου εμπορίου τσιγάρων είναι η ελλιπής ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του φαινομένου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας της AC Nielsen τον Σεπτέμβριο του 2013, το παράνομο εμπόριο τσιγάρων έφτασε στο 19,5% από 13,4% το 2012. Καταναλώθηκαν 4,4 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα (αύξηση κατά 340% σε σχέση με το 2009 που ήταν 1 δισ. παράνομα τσιγάρα) τα οποία υπολογίζεται ότι στέρησαν τα δημόσια ταμεία από έσοδα 650 εκατ. ευρώ αλλά και χιλιάδες θέσεις εργασίας από τον κλάδο.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσάρων εταιρειών σε συνάντηση που είχαν με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών παρουσίασαν πρόταση πέντε σημείων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού που περιλαμβάνει:

- Σταθερό φορολογικό σύστημα και μείωση της φορολογίας όταν αυτό καταστεί δυνατό.

- Αυστηρή εφαρμογή αλλά και περαιτέρω αυστηροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

- Συνεργασία με τις διωκτικές Αρχές για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες του λαθρεμπορίου στα καπνικά (χρηματοδότηση εκστρατείας ενημέρωσης από τον κλάδο).

- Αναζήτηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, π.χ. Hercule III, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες δράσεις ενάντια στο παράνομο εμπόριο καπνικών, π.χ. η αγορά των σταθερών και κινητών X-rayscanners.

- Υιοθέτηση της ψηφιακής σήμανσης Codentify των πακέτων, προκειμένου να επιτευχθεί η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων παράλληλα με τις σημερινές χάρτινες ταινίες. Στο πλαίσιο αυτό οι 4 εταιρείες έχουν μάλιστα δηλώσει την πρόθεσή τους να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού, που θα περιλαμβάνει και σύστημα ψηφιακής σήμανσης και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αυτών, παράλληλα με τις υπάρχουσες φορολογικές ταινίες, πλήρως ευθυγραμμισμένου με τις πρόνοιες της πρόσφατης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα καπνικά προϊόντα.