Εγκρίθηκε το τελικό κείμενο του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το τελικό κείμενο του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α), σε συνέχεια της επιτυχούς κατάληξης του Τριλόγου μεταξύ του Συμβουλίου που προεδρεύει η χώρα μας, δια του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη, του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διεξήχθη στις 28 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες.

Μετά από την υιοθέτηση του τελικού κειμένου του Κανονισμού του Ε.Τ.Θ.Α. από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απομένει η υιοθέτησή του από το Συμβούλιο, που θα πραγματοποιηθεί, στις 8 Μαΐου στις Βρυξέλλες, ώστε αμέσως μετά να ακολουθήσει η δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επισημαίνεται ότι το Ε.Τ.Θ.Α. θα αποτελέσει το χρηματοδοτικό μέσο ενίσχυσης του τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο θα στηρίξει τις δράσεις του τομέα για τα Κράτη-Μέλη με κονδύλια ύψους 6,4 δις ευρώ, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. (νέα ΚΑλΠ)

Με την υιοθέτηση του Κανονισμού, επιτυγχάνεται άλλος ένας στόχος που είχε θέσει η Ελληνική Προεδρία πριν τη λήξη της θητείας του παρόντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που προκάλεσε την ικανοποίηση της Προεδρίας μας, αλλά και το σύνολο της ευρωπαϊκής Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών.

Με αφορμή την υιοθέτηση του Κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε:

 «Ολοκληρώνεται ένα πολύ σημαντικό Κανονιστικό πλαίσιο για τον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών και ευρύτερα ενός Κανονισμού που προάγει τη Γαλάζια Ανάπτυξη της Ευρώπης. Μετά και την έγκριση του Κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απομένει μόνο η υιοθέτησή του από το Συμβούλιο, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό μέσο, για την ενίσχυση του κλάδου.

Αυτό σηματοδοτεί πλέον την ένταση των προσπαθειών μας και στη χώρα μας για την ολοκλήρωση του διαλόγου και τη σύνταξη του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ώστε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις δυνατότητες που ανοίγονται μέσω του Ε.Τ.Θ.Α. για την Αλιεία, τις Υδατοκαλλιέργειες και τη Γαλάζια Ανάπτυξη της χώρας μας. Η πρωτοβουλία της χώρας μας να θέσει μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας, τη Γαλάζια Ανάπτυξη της Ευρώπης και να υλοποιήσει μια σειρά επισταμένων ενεργειών και δράσεων για το σκοπό αυτό, αποδίδει καρπούς».