Την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας - προσυμφώνου για τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Intracom Telecom, δηλαδή του 49% της εν λόγω εταιρείας σε επενδυτές στο Dubai, με συνολική ωφέλεια για την Intracom Holdings ποσού 47 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Ιντρακόμ ΑΕ Συμμετοχών.

Η ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής υπόκειται σε όρους και αιρέσεις, περιλαμβανομένων των απαραίτητων εταιρικών εγκρίσεων.

Κατόπιν αυτού, με την ως άνω μεταβίβαση, τερματίζονται όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες της εταιρείας από την προηγηθείσα πώληση του 51% της Ιntracom Telecom.