Ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's ανέβασε σήμερα κατά ένα βαθμό τη μακροπρόθεσμη βαθμολογία του αξιόχρεου της Κύπρου, διευκρινίζοντας πως εξετάζει το ενδεχόμενο να την αυξήσει και πάλι μέσα στους επόμενους 12 μήνες εφόσον η οικονομική επίδοση του νησιού συνεχίσει να βελτιώνεται. 

Ο οίκος ανέβασε τη μακροπρόθεσμη βαθμολογία της Κύπρου από το "Β-" στο "Β" εξαιτίας μιας "καλύτερης απ' ό,τι προβλεπόταν οικονομικής και δημοσιονομικής επίδοσης".