Στα 2,422 δισ. δολάρια ανέρχεται το συνολικό ποσό του χαρτοφυλακίου ενεργών δανείων της Ρουμανίας στο πλαίσιο της χρηματοδότησης έργων από την Παγκόσμια Τράπεζα, όπως γνωστοποίησε η επικεφαλής του Οργανισμού για τη Ρουμανία και την Ουγγαρία, Ελιζαμπέτα Καπανέλι.

Από το χαρτοφυλάκιο αυτό η Ρουμανία δεν έχει εκταμιεύσει ακόμη συνολικό ποσό ύψους 1,041 δισ. δολαρίων. Το παλαιότερο εν εξελίξει έργο μέχρι σήμερα αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, το οποίο περισσότερα από 8 χρόνια μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο της Παγκόσμιας Τράπεζας, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015. Οι καθαρές εγκρίσεις στο πλαίσιο του ίδιου έργου είναι 130 εκατ. δολ., εκ των οποίων ποσό 65,5 δεν έχει εκταμιευθεί ακόμη.

Από τα έργα που η Παγκόσμια Τράπεζα χρηματοδοτεί στη Ρουμανία, δύο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί φέτος, τέσσερα το 2015, ένα το 2016 και ένα το 2019.

Σε αυτά προστίθεται ένα νέο έργο, αξίας 338,8 εκατ. δολ., το οποίο αφορά στη μεταρρύθμιση του τομέα της Υγείας. Το έργο εγκρίθηκε από το συμβούλιο της Παγκόσμιας Τράπεζας στις 28 Μαρτίου 2014, χωρίς να έχουν ακόμη εκταμιευθεί χρήματα.

Επιπρόσθετα, η Ρουμανία δεν έχει ακόμη αποδεσμεύσει χρήματα από το ύψους 91,8 εκατ. δολ. Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού της Διαχείρισης Εσόδων, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το διάστημα 2013-2019.