Στο 7,5% αύξησε το βασικό της επιτόκιο η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, σε μία προσπάθεια να ελέγξει τις πληθωριστικές πιέσεις που αναπτύσσονται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, η πιθανότητα ο πληθωρισμός να υπερβεί το στόχο του 5% έως το τέλος του 2014 έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να επιβεβαιωθεί κυρίως από την πιο έντονη του αναμενομένου δυναμικής της μετακύλισης της συναλλαγματικής ισοτιμίας στις τιμές καταναλωτή, καθώς και τις δυσμενείς συνθήκες στις αγορές για ορισμένα αγαθά.

Επίσης, η Τράπεζα της Ρωσίας επισημαίνει ότι δεν προτίθεται να μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά τους προσεχείς μήνες.