Υπεγράφησαν σήμερα οι αποφάσεις για την εφαρμογή του φόρου υπεραξίας κατά τις μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας.

Mε τις αποφάσεις αυτές όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών καθορίζονται αφενός ο χρόνος κτήσης της ακίνητης περιουσίας και αφετέρου ο τύπος και το περιεχόμενο της σχετικής δήλωσης.

Η υπογραφή των αποφάσεων αναμενόταν από τους συμβολαιογράφους για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησίες ακινήτων.