Συνεπής στη δέσμευση που ανέλαβε σχετικά με τη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης σε επίπεδα κάτω του 3% του ΑΕΠ θα είναι η Σλοβενία, σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερότητας που ενέκρινε χθες η σλοβενική κυβέρνηση.

Το πρόγραμμα σταθερότητας, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει ότι το έλλειμμα θα φθάσει στο 4,2% του ΑΕΠ φέτος, πριν συρρικνωθεί στο 2,5% του ΑΕΠ το 2015.

Η πρόβλεψη του ελλείμματος για το τρέχον έτος περιλαμβάνει δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,9% του ΑΕΠ και αφορά στην ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Εξαιρουμένης αυτής της εφάπαξ δαπάνης, το έλλειμμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί φέτος στο 3,2%.

Η πολιτική εξυγίανσης προβλέπεται, περαιτέρω, ότι θα βελτιώσει τη διαρθρωτική ισορροπία, ένα στοιχείο που διαμορφώνεται από τον επιχειρηματικό κύκλο και εξαιρεί τις εφάπαξ δαπάνες.

Σύμφωνα με το σχέδιο, ο μέσος ρυθμός δημοσιονομικής εξυγίανσης στη Σλοβενία, ήτοι ο ρυθμός με τον οποίο το διαρθρωτικό έλλειμμα θα μειωθεί, εκτιμάται σε ένα ετήσιο ποσοστό της τάξης του 0,48% μέχρι το 2017, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα έναντι της ΕΕ.

Το πρωτογενές ισοζύγιο, το οποίο εξαιρεί τις δαπάνες για τόκους, θα βρεθεί σε αρνητικό έδαφος το 2014 (-0,7% του ΑΕΠ), αλλά αναμένεται να μετατραπεί σε πλεόνασμα το 2015 και να φθάσει στο 3,3% το 2018.

Το πρόγραμμα σταθερότητας είναι ένα βασικό έγγραφο, το οποίο τα κράτη- μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων. Η Σλοβενία έχει περιθώριο να αποστείλει τα έγγραφα αυτά στις Βρυξέλλες μέχρι το τέλος του Απριλίου.

Όπως και η πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ, η Σλοβενία έχει επισήμως υπαχθεί σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (excessive deficit procedure-EDP) από το 2009. Αρχικά της είχε ζητηθεί να μειώσει το έλλειμμά της κάτω από το 3% του ΑΕΠ έως το 2013, ωστόσο η Επιτροπή αργότερα μετέθεσε την προθεσμία στο 2015, αφότου διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση της χώρας είχε αναλάβει δράση στη σωστή κατεύθυνση για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και τη δημοσιονομική εξυγίανση.