Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ισπανίας σε BBB+ από ΒΒB, προχώρησε την Παρασκευή η Fitch, διατηρώντας σταθερό το outlook. Παράλληλα, ο οίκος αναβάθμισε σε ΒΒΒ+ από ΒΒΒ και τους τίτλους υψηλής εξασφάλισης σε ξένο και εγχώριο νόμισμα. 

Ο διεθνής οίκος απέδωσε την κίνηση αυτή στους παρακάτω παράγοντες και των προοπτικών που αυτοί φέρουν: 

- Οι πιστοληπτικοί κίνδυνοι της Ισπανίας έχουν υποχωρήσει από τον Ιούνιο του 2012 οπότε και υποβαθμίστηκε σε BBB. Οι χρηματοδοτικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί, οι οικονομικές προοπτικές έχουν σταθεροποιηθεί και ο κίνδυνος περαιτέρω επιβάρυνσης της οικονομίας από τις τράπεζες έχει εξαλειφθεί. 

- Οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ισπανίας κατά την τελευταία διετία ήταν ισχυρές. Το έλλειμμα περιορίστηκε κατά 2,5% του ΑΕΠ το 2012-2013 παρά την συρρίκνωση κατά 2,2% της εγχώριας παραγωγής της χώρας. 

- Η προσαρμογή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επετεύχθη χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στις εξαγωγές καθώς η εγχώρια ζήτηση υποχώρησε. 

-Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της κρίση μέχρι σήμερα στην αγορά εργασίας, το συνταξιοδοτικό σύστημα, το δημόσιο και τον χρηματοοικονομικό τομέα έχουν βελτιώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ισπανικού χρέους.