Διευκρινίσεις σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δίνει η Τράπεζα Eurobank Ergasias, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο. 

Στην ανακοίνωση της τράπεζας προς το Χρηματιστήριο Αθηνών σημειώνεται ότι «η ανακοινωθείσα δημόσια προσφορά και διεθνής προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, εκδιδόμενων στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, ξεκίνησαν στις 25 Απριλίου 2014 και λήγουν στις 29 Απριλίου 2014, ενώ η έκβασή τους, όπως και η τελική τιμή διάθεσης των προσφερομένων μετοχών της, θα ανακοινωθούν στις 30 Απριλίου 2014». 

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι όροι των δύο προσφορών και οι κανόνες κατανομής μεταξύ της δημόσιας προσφοράς και της διεθνούς προσφοράς προσδιορίζονται επακριβώς τόσο στο εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιευθέν Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας όσο και στις από 17 Απριλίου 2014 και από 25 Απριλίου 2014 δημοσιευθείσες σχετικές ανακοινώσεις- προσκλήσεις της Τράπεζας.

TAGS