Ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ κατέβαλαν, σε πρώτη φάση, στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων Creta Farms πέντε ασφαλιστικές εταιρείες (Groupama Φοίνιξ ΑΕΑΕ– leader του σχήματος συνασφάλισης με ποσοστό 34%, Εθνική ΑΕΕΓΑ με 30%, Ευρώπη ΑΕΓΑ με 14%, Generali Hellas AAE με 12% και Αγροτική ΑΑΕ με 10%). 

Σημειώνεται, ότι στις 14 Μαρτίου 2014 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο του συγκροτήματος της Creta Farm, η οποία στη συνέχεια και λόγω του μεγάλου πυροθερμικού φορτίου εντός της αποθήκης, πήρε διαστάσεις πλήττοντας και διπλανό κτίριο της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με κοινό δελτίο των πέντε ασφαλιστικών εταιρειών, σε σύντομο χρονικό διάστημα και μετά από συνεννόηση και στενή συνεργασία με τη διοίκηση της Creta Farm, oι συνασφαλίστριες εταιρείες κατέβαλαν ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ προκειμένου να συνεχισθεί, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, η δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Παράλληλα, προχωρούν ταχύτατα η καταγραφή και ο υπολογισμός του συνολικού ύψους των ζημιών που υπέστησαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, o μηχανολογικός εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα της Creta Farm, ώστε να διευθετηθεί και να ολοκληρωθεί το συντομότερο και η διαδικασία της πλήρους αποζημίωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.