Περιθώριο δύο εβδομάδων δίνουν οι πιστωτές στην εταιρεία Sprider Stores ΑΕ και, συγκεκριμένα, έως τις 12 Μαΐου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η προθεσμία, για να αναγγείλουν οι πιστωτές της ήδη πτωχής Sprider Stores AE τις απαιτήσεις τους, λήγει την 12η-05-2014, οπότε και η τελευταία ημέρα υποβολής - κατάθεσης των δικογράφων των αναγγελιών ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης».