Σειρά οικονομικών τομέων στους οποίους υπάρχει έδαφος περαιτέρω διαβαλκανικής συνεργασίας, με στόχο την αξιοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός τους, επισήμανε στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων, που πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα, ο πρόεδρός της Κ. Μίχαλος.

Για να μπορέσουν να κερδίσουν ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, οι χώρες των Βαλκανίων θα πρέπει να επενδύσουν στη συνένωση δυνάμεων. Για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, για την από κοινού αξιοποίηση και τη μεγιστοποίηση κοινών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, τόνισε ο κ. Μίχαλος. Όπως ανέφερε, οι τομείς στους οποίους μπορεί να υπάρξει στενότερη συνεργασία είναι η ενέργεια, η γεωργική παραγωγή, ειδικά στον τομέα της βιολογικής γεωργίας, ο τουρισμός, η ανάπτυξη υποδομών και οι μεταφορές.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, επίσης, πρόεδροι και εκπρόσωποι των επιμελητηρίων της Αλβανίας, της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Τουρκίας, της FYROM, του Μαυροβούνιου, της Ρουμανίας και της Σερβίας, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας του υπ. Τουρισμού Αναστάσιος Λιάσκος.

Ο κ. Μίχαλος, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για να βγει από την κρίση, τονίζοντας, ωστόσο, ότι πέραν των προσπαθειών αυτών, καθοριστικό βήμα προς την ίδια κατεύθυνση θα αποτελέσει η λήψη μέτρων από την τρόικα για την περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ώστε να καταστεί οριστικά βιώσιμο. Ταυτόχρονα, βέβαια, όπως τόνισε ο κ. Μίχαλος, θα πρέπει να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, γεγονός που προϋποθέτει υπό τις παρούσες συνθήκες την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης αλλά και κινήσεις για την ποσοτική χαλάρωση στη ζώνη του ευρώ.

Ειδικότερα για τα Βαλκάνια, θα πρέπει να ενισχυθούν τα κεφάλαια που δίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΙΡΑ). Αναφερόμενος στην περιοχή των Βαλκανίων, ο κ. Μίχαλος είπε ότι θεωρεί «ιδιαίτερα σημαντική την ανάγκη να δημιουργηθεί μια ισχυρή περιφερειακή αγορά στις χώρες της νοτιανατολικής Ευρώπης με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αυτές μοιράζονται: γεωγραφική θέση και εγγύτητα, πρόσβαση στις αγορές της Ευρώπης, κλίμα κλπ.

Ένας σημαντικός στόχος στον οποίο τα επιμελητήρια μπορούν να συμβάλουν, είναι αυτός της ενίσχυσης της απασχόλησης, μέσα από την ενεργοποίηση του θεσμού της μαθητείας, σημείωσε ο ίδιος και υπογράμμισε: «Τα επιμελητήρια μπορούν να λειτουργήσουν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Μπορούν να προτείνουν ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα υπηρετούν τον ευρύτερο στόχο της ανάπτυξης και της ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, τα επιμελητήρια είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι η ισχυρή φωνή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, σε βαλκανικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο».

Μέτρα για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που προτείνονται είναι τα εξής:

- Ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.

- Μέριμνα για την προώθηση των μικρών επιχειρήσεων, όσον αφορά την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές.

- Ενίσχυση της δικτύωσης των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη μορφή clusters, εξαγωγικών κοινοπραξιών κτλ.

- Προώθηση των οικονομικών σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και Βόρειας Αφρικής, με σκοπό την τόνωση των εμπορικών συναλλαγών και την ανάμειξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και διεθνείς πόρους.