Στην αναβάθμιση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε σταθερό από αρνητικό προέβη ο οίκος αξιολόγησης Moody's. 

Σύμφωνα με την έκθεση του οίκου, η αναβάθμιση οφείλεται στις προσδοκίες για επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμό ανάπτυξης το 2014-2015, μετά από έξι χρόνια ύφεσης.

Όπως επισημαίνει, η σταδιακή οικονομική ανάκαμψη, σε συνδυασμό με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και την επανάκτηση της πρόσβασης στις διατραπεζικές και διεθνείς αγορές κεφαλαίου, θα οδηγήσει σε περαιτέρω χαλάρωση των χρηματοδοτικών πιέσεων και σε σταδιακή ανάκαμψη της κερδοφορίας το 2015.

O διεθνής οίκος εκτιμά ότι το λειτουργικό περιβάλλον των ελληνικών τραπεζών θα βελτιωθεί σταδιακά, σηματοδοτώντας την επιστροφή σε ποιο ομαλές συνθήκες σε μεσοπρόθεσμο διάστημα ενώ προβλέπει σταθεροποίηση και των χρηματοδοτικών πιέσεων προς τις τράπεζες καθώς η εξάρτηση από την ρευστότητα της κεντρικής τράπεζας θα συνεχίσει να υποχωρεί. 

Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι καταθέσεις των πελατών θα παραμείνουν εύθραυστες και θα χρειαστεί χρόνος για να ανακτηθούν οι απώλειες από την φυγή καταθέσεων από το σύστημα από το 2010, ενώ τονίζει την σταθερή πτώση στον σχηματισμό νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, προβλέπει πως θα πιάσουν ταβάνι στο τέλος του 2014 ή στις αρχές του 2015, στο 37%. 

Παρά την ανακεφαλαιοποίηση τον Ιούνιο του 2013 και την αύξηση των κεφαλαιακών «μαξιλαριών», η Moody’s προβλέπει επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες περίπου στα 7,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι σε συμφωνία με τις προβλεπόμενες κεφαλαιακές ανάγκες των 6,4 δισ. ευρώ με βάση το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδας. Μολονότι τα νέα κεφάλαια μπορούν να καλυφθούν από τους πόρους του ΤΧΣ, ο διεθνής οίκος εκτιμά ότι θα αντληθούν κυρίως από ιδιώτες επενδυτές.

Παράλληλα, η Moody’s υπογραμμίζει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να επωφελείται από την συστημική στήριξη της Κομισιόν, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ.

Μικρότερη ανάπτυξη το 2014 και το 2015

Αναφορικά με την ελληνική οικονομία, ο οίκος προβλέπει σταδιακή οικονομική ανάκαμψη για την Ελλάδα, κατά 0,3% του ΑΕΠ για το 2014 και 1,2% του ΑΕΠ για το 2015 χάρη στον τουρισμό και τις εξαγωγές. οι εκτιμήσεις αυτές είναι ωστόσο χαμηλότερες από της Κομισιόν που κάνουν λόγο για 0,6% το 2014 και 2,9% το 2015.  Οι μεταρρυθμίσεις μεταμορφώνουν την Ελλάδα σε μια περισσότερο εξαγωγικά προσανατολισμένη οικονομία, εκτιμά αντί του υφιστάμενου μοντέλου που στηρίχθηκε στην κατανάλωση.

Παρά την αδυναμία της αγοράς εργασίας και της ζήτησης, η Moody’s εκτιμά ότι το νέο μοντέλο θα δημιουργήσει περισσότερο βιώσιμες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις τράπεζες.