Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, ανώτατου ύψους ποσού 10,4 εκατ. ευρώ τετραετούς διάρκειας, προχώρησε η εισηγμένη εταιρεία REDS ΑΕ Ανάπτυξης Ακινήτων και υπηρεσιών με τις τράπεζες Alpha Τράπεζα ΑΕ και Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νέο ομολογιακό δάνειο αφορά την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων δανείων συνολικού ύψους 9,4 εκατ. ευρώ.