Μείωση 2,2% σημείωσε ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο τον Φεβρουάριο του 2014, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2013,  ενώ σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2014  σημείωσε αύξηση 0,1%.

Ο ∆είκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο αυξήθηκε κατά 0,6% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2013, ενώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2014  σημείωσε αύξηση 4,0%, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ.