Αύξηση 1,3% σημείωσε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το γ΄ τρίμηνο 2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη διακίνηση του γ΄ τριμήνου 2012, έναντι μείωσης 8,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011. 

Σύμφωνα, επίσης, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς λιμένες σημείωσε αύξηση 9,3% το γ΄ τρίμηνο 2013 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη διακίνηση του γ΄ τριμήνου 2012, έναντι αύξησης 7,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 201.