Την έντονη αντίθεση του εκφράζει ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία αλλάζει στην πράξη το όριο απαλλαγής από τον φόρο υπεραξίας όσων επενδυτών κατέχουν χρηματοοικονομικά μέσα που αντιστοιχούν στο 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Μία τροπολογία η οποία έρχεται λίγες μέρες μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για τον ορισμό των επενδυτών ως επιτηδευματιών και δημιουργεί για μια ακόμη φορά αιφνιδιασμό και σύγχυση στην αγορά.

Ο ΣΜΕΧΑ επισημαίνει μεταξύ των άλλων τα εξής:

- Δεν είναι αληθές το «επιχείρημα» των συντακτών της τροπολογίας, ότι χωρίς να τίθεται όριο στο ύψος της συμμετοχής του 0,5% δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των φορολογούμενων αλλά και βάση για καταστρατηγήσεις και τεχνητές κατασκευές φόρο-αποφυγής οι οποίες δεν συνάδουν με τις αρχές της φορολογικής ισότητας, δικαιοσύνης και αναλογικότητας.

Αν και είναι ασαφές από τη διατύπωση, προκύπτει πως ο φόρος υπεραξίας θα επιβαρύνει τους μετόχους ποσοστού 0,5% μιας εισηγμένης εταιρείας με αξία αυτού του ποσοστού κάτω των 100.000 ευρώ, δημιουργώντας νέα ανισότητα στη φορολογική αντιμετώπιση των επενδυτών. Η αλλαγή του ορίου και η de facto τοποθέτησή του στις 100.000 ευρώ αξία χαρτοφυλακίου, θα πλήξει κυρίως τους μικρούς και μεσαίους επενδυτές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς να οδηγήσει σε σαφές ταμειακό αποτέλεσμα.

- Σε καμιά χώρα δεν υπάρχουν διπλοί φόροι (εδώ στη χώρα μας τριπλοί φόροι):α) συναλλαγών, β) υπεραξίας γ) επιτηδευματία.

- Η υπερφορολόγηση στη μοναδική μέχρι στιγμής πραγματική πύλη εισόδου κεφαλαίων στην Ελλάδα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα έχει ως συνέπεια την περαιτέρω μείωση της συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών, την εισαγωγή αντικινήτρων για επενδύσεις και την ενδεχόμενη διαρροή κεφαλαίων προς το εξωτερικό.