Αρχιζει από την Παρασκευή 2 Μαΐου η εαρινή εκπτωτική περίοδος η οποία θα πραγματοποιηθεί πανελλαδικά έως τις 10 του μήνα. Οι έμποροι προσδοκούν να τονωθεί με αυτόν τον τρόπο η κίνηση στην αγορά και να λάβουν κάποιες ενέσεις ρευστότητας ωστόσο παραμένουν επιφυλακτικοί με δεδομένη την οικονομική κατάσταση των καταναλωτών. 

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος στο πλαίσιο αυτό την Κυριακή 4 Μαΐου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε όλη την επικράτεια, από τις 11 πμ έως 8 μμ. Στην Αθήνα, ο Εμπορικός Σύλλογος έχει προτείνει να ανοίξουν στις 12 πμ, εξαιτίας του 3ου Ημιμαραθώνιου.

Στη διάρκεια των εκπτώσεων επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης, ωστόσο, προβλέπονται πολύ αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση ανακριβούς ή παραπλανητικής αναγραφής.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΣΕΕ κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον η ευκρινής αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών ή των υπηρεσιών. Είναι αυτονόητο ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου, η χρησιμοποίηση ποσοστού επιτρέπεται πλέον αποκλειστικά για τις εκπτώσεις και απαγορεύεται τόσο για τις προσφορές όσο και για τις προωθητικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

Επόμενη εκπτωτική περίοδος θα είναι η τακτική από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.