Στις 51,1 μονάδες έκλεισε τον Απρίλιο ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (Purchasing Managers Index- PMI) για τον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα της Markit, τιμή υψηλότερη από τις 49,7 μονάδες του Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης παρέμεινε πάνω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50 μονάδων το οποίο διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, για τρίτη φορά μέχρι στιγμής μέσα στο 2014.

Στην αύξηση του δείκτη συνέτεινε η ταχύτερη αύξηση τόσο της παραγωγής όσο και των νέων παραγγελιών, καθώς και η εκ νέου αύξηση της απασχόλησης. Σύμφωνα με την Markit η αύξηση αυτή αποτέλεσε ένδειξη της εμπιστοσύνης των Ελλήνων κατασκευαστών ότι η ανάκαμψη του τομέα βρίσκεται πλέον σε πιο σταθερή τροχιά.

Σε άλλους επιμέρους τομείς, τα επίπεδα αποθεμάτων εξακολούθησαν να υποχωρούν σημαντικά και οι τιμές εργοστασίου μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα περίπου ενός έτους.

Τα στοιχεία του Απριλίου υπέδειξαν άνοδο των επιπέδων παραγωγής στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών για έκτο συνεχή χρόνο και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην αυξανόμενη εισροή παραγγελιών και στις αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν τα επίπεδα απασχόλησης τον Απρίλιο, για πρώτη φορά σε διάστημα έξι ετών.

Οι μέσες τιμές αγοράς τις οποίες κλήθηκαν να καταβάλουν οι κατασκευαστές διατηρήθηκαν σε γενικές γραμμές σταθερές τον Απρίλιο, μετά τη μικρή υποχώρηση στην προηγούμενη περίοδο της έρευνας.

Οι τιμές εργοστασίου στην Ελλάδα μειώθηκαν σημαντικά ενώ παράλληλα τα στοιχεία του Απριλίου υπέδειξαν περαιτέρω μείωση του επιπέδου ανεκτέλεστων εργασιών στα εργοστάσια των κατασκευαστών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.